Avgiften för jaktkortet ska oavkortat gå till att främja förvaltningen av våra vilda djur

Alla som jagar betalar varje år in en avgift till Naturvårdsverket. För detta får man ett s k jaktkort. Tidigare har avgiften för jaktkortet oavkortat gått till att främja förvaltningen av våra vilda djur. Idag är det också möjligt för organisationer som vill begränsa eller förbjuda jakt att söka medel ur denna fond. Föreningen Sveriges Jägare ska verka för att de statliga avgifter som åläggs jakten oavkortat ska användas till förvaltningsfrämjande åtgärder. Avgifter som inte kan motiveras av förvaltningsskäl skall motverkas. Föreningen Sveriges Jägare ser …

Läs mer

Nu kan du betala ditt medlemskap även via faktura

Nu kan du välja att betala ditt medlemskap även via faktura som du får till din e-postadress. Ditt medlemsskap blir aktivt när pengarna nått vårt konto, vilket normalt tar 2-3 dagar. Därefter kan du logga in under ”Mina sidor” och ändra lösenord och andra uppgifter. Tack för ditt stöd!

Förenkla paragraf 28

Det är en naturlig rätt för alla att försvara såväl människor som husdjur mot rovdjursangrepp. Den svenska rovdjurspolitiken har hittills medfört att det är mycket svårt att försvara tamdjur och i värsta fall människor mot närgångna eller angripande rovdjur. De som gjort det, har ofta fått sina liv förstörda av långa rättsprocesser, med betydande ingrepp i privatliv och rörelsefrihet. Den paragraf 28 som reglerar individens agerande vid rovdjursangrepp måste förenklas, så att den ger rätt att fullt ut försvara såväl människor som tamdjur. Medborgare i …

Läs mer

Stort intresse för FSJ!

Vi är överväldigade av det stora intresset för Föreningen Sveriges Jägare och vi är jätteglada för det. Tack alla! Samtidigt innebär detta att eftersom vi jobbar ideellt, blir det rätt tufft att t ex svara på alla frågor på den korta tid som de flesta idag är vana vid. Vi vill därför be om lite tålamod, samtidigt som vi ger följande löfte: 1. Vi läser alla frågor som skickas in via Facebookgruppen och via e-post på info@fsj.nu 2. Vi svarar på alla frågor som skickas …

Läs mer

Modernisera vapenlicenshanteringen

Den nuvarande tillståndshanteringen för jaktvapen sker i princip utan nationell styrning och utan att använda tillgänglig teknik för att processen skall vara kostnadseffektiv och löpa smidigt. Jägare får ofta vänta i fler månader för att få tillstånd för ett nytt vapen. Detta försvårar såväl utövning som träningsskytte. Det drabbar även handeln, som måste kompensera för de kostnader som långa handläggningstider medför. Föreningen Sveriges jägare vill, tillsammans med relevanta aktörer, verka för en moderniserad och rättssäker vapenhandläggning. Ett första steg är att kräva att våra tillståndsgivande …

Läs mer

Viltkött är naturligt nyttigt

Viltkött kan spela en viktig roll i en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Det är både nyttigt, gott och klimatneutralt. Äter vi mer viltkött, gynnar vi förvaltningen av det vilda. Gynnar vi det vilda, gynnar vi också artmångfalden i kulturlandskapet – det är så kedjan ser ut. Det finns dock flera hinder för en ökad konsumtion av viltkött. En långt driven livsmedelsbyråkrati är ett sådant exempel. Den försvårar handeln och fördyrar produkten. Föreningen Sveriges jägare vill undanröja onödiga hinder för förädling och handel med viltkött. Staten måste …

Läs mer

Jägarna rycker ut, dygnet om, och drar sitt strå till stacken!

En majoritet av svenskarna vet inte att eftersök på trafikskadat vilt bekostas och utförs nästan gratis, av frivilliga jägare. Mer än 60 000 viltolyckor sker varje år. Jägarna rycker ut, dygnet om, och drar sitt strå till stacken för att säkra trafikmiljön. Föreningen Sveriges Jägare vill se till att utövarna av denna tjänst har samma ersättning och skydd som andra yrkesgrupper som arbetar på vägarna (poliser, sjukvårdspersonal, bärgningskår m.m.).

Välkommen till Föreningen Sveriges Jägare

I dag bildas en ny organisation för jägare. Det är yrkesjägaren och jaktprofilen Thomas Ekberg som tagit initiativet. Enligt Ekberg finns ett stort intresse för en vassare organisation som ser jakten och viltet som viktiga delar av landsbygden.   -Jag har grunnat på det här rätt länge och jag märker ett stort intresse ute i landet. Den gamla föreningsmodellen med långa beslutsprocesser går inte alltid i takt med tiden. Med en liten och lättrörlig organisation vill vi vara med och påverka i frågor som är …

Läs mer