Viltkött är naturligt nyttigt

Viltkött kan spela en viktig roll i en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Det är både nyttigt, gott och klimatneutralt. Äter vi mer viltkött, gynnar vi förvaltningen av det vilda. Gynnar vi det vilda, gynnar vi också artmångfalden i kulturlandskapet – det är så kedjan ser ut. Det finns dock flera hinder för en ökad konsumtion av viltkött. En långt driven livsmedelsbyråkrati är ett sådant exempel. Den försvårar handeln och fördyrar produkten. Föreningen Sveriges jägare vill undanröja onödiga hinder för förädling och handel med viltkött. Staten måste …

Läs mer

Jägarna rycker ut, dygnet om, och drar sitt strå till stacken!

En majoritet av svenskarna vet inte att eftersök på trafikskadat vilt bekostas och utförs nästan gratis, av frivilliga jägare. Mer än 60 000 viltolyckor sker varje år. Jägarna rycker ut, dygnet om, och drar sitt strå till stacken för att säkra trafikmiljön. Föreningen Sveriges Jägare vill se till att utövarna av denna tjänst har samma ersättning och skydd som andra yrkesgrupper som arbetar på vägarna (poliser, sjukvårdspersonal, bärgningskår m.m.).

Välkommen till Föreningen Sveriges Jägare

I dag bildas en ny organisation för jägare. Det är yrkesjägaren och jaktprofilen Thomas Ekberg som tagit initiativet. Enligt Ekberg finns ett stort intresse för en vassare organisation som ser jakten och viltet som viktiga delar av landsbygden.   -Jag har grunnat på det här rätt länge och jag märker ett stort intresse ute i landet. Den gamla föreningsmodellen med långa beslutsprocesser går inte alltid i takt med tiden. Med en liten och lättrörlig organisation vill vi vara med och påverka i frågor som är …

Läs mer