Modernisera vapenlicenshanteringen

Den nuvarande tillståndshanteringen för jaktvapen sker i princip utan nationell styrning och utan att använda tillgänglig teknik för att processen skall vara kostnadseffektiv och löpa smidigt. Jägare får ofta vänta i fler månader för att få tillstånd för ett nytt vapen. Detta försvårar såväl utövning som träningsskytte. Det drabbar även handeln, som måste kompensera för de kostnader som långa handläggningstider medför.

Föreningen Sveriges jägare vill, tillsammans med relevanta aktörer, verka för en moderniserad och rättssäker vapenhandläggning. Ett första steg är att kräva att våra tillståndsgivande myndigheter använder samma tekniska möjligheter och samma centraliserade beslutsrutiner som övriga myndigheter.

FSJ:s ståndpunkt i vapenlicenshanteringen handlar om att modernisera hanteringen. För ett par år sedan gick hanteringen från fysisk pappershantering till PDF-formulär, och hur man än vrider och vänder på det är det inte ny teknik som introducerades. Alla som har ett EU-vapenpass kan också se att skillnaden mellan om passet är tillverkat 2021 eller 1921 är i princip färgbilden på innehavaren.

Vi har idag väl etablerad och kontrollerad jakthandel som har tillstånd att förvara och sälja tusentals vapen, men som inte utnyttjas till den potential som är möjlig. Idag finns möjligheter att ha system med begränsad åtkomst för handeln, liksom att kunna utnyttja Bank-ID eller andra digitala legitimeringsmetoder, men vi har manuell handpåläggning i varje enskilt fall.

Exempelvis inbyten är en stor del av vapenhandeln idag där ett vanligt förfarande är att man byter ut sin studsare eller bock mot ett nyare vapen i samma klass. Var finns logiken i att hantera den processen på samma sätt som ett helt nytt vapen?

Säkerheten är väl inbyggd i systemen och med den begränsade vapengarderob som finns borde det finnas en smidigare hantering när vi pratar om inköp och inbyten som ryms inom begränsningen. Snittköparen, och då pratar vi långt över 90%, köper också snittvapnen.

För att hårddra det lite köps en Tikka Lite i .308 med en Zeisskikare tillsammans med en Beretta- eller Browningbock i kaliber 12. Om vi kan hitta en väg att skapa en gräddfil för den stora volymen så kommer tillståndsenheterna att kunna lägga sitt fokus på det som rör sig i regelverkens utkanter, och göra den processen snabbare.

Jakthandeln har 60-70% av sin vapenförsäljning under några få månader och alla som arbetar med handel i någon form vet att tiden mellan inköp och försäljning är viktig för lönsamheten. I jakthandelns fall finns ytterligare en tidsfaktor efter försäljningen som i många fall kräver en lånefinansiering. I slutänden är det alltid konsumenten som betalar, och dessutom får vänta på ett ganska avgörande verktyg för att kunna bedriva jakt.

 

Dela på FacebookShare on facebook
Facebook