Viltkött är naturligt nyttigt

Viltkött kan spela en viktig roll i en långsiktigt hållbar livsmedelsförsörjning. Det är både nyttigt, gott och klimatneutralt. Äter vi mer viltkött, gynnar vi förvaltningen av det vilda. Gynnar vi det vilda, gynnar vi också artmångfalden i kulturlandskapet – det är så kedjan ser ut. Det finns dock flera hinder för en ökad konsumtion av viltkött. En långt driven livsmedelsbyråkrati är ett sådant exempel. Den försvårar handeln och fördyrar produkten.

Föreningen Sveriges jägare vill undanröja onödiga hinder för förädling och handel med viltkött. Staten måste också driva på för att skapa en fungerande infrastruktur och ett förenklat regelverk för förädling av, och handel med, viltkött.

Dela på FacebookShare on facebook
Facebook