Jägarförsäkring ingår i ditt medlemskap!

Alla som jagar vet hur lätt olyckan kan vara framme och många av våra medlemmar har efterfrågat en försäkring som är kopplad till sitt medlemskap i FSJ. Så det är nu ordnat genom försäkringsbolaget Svedea.

Olycksfallsförsäkringen omfattar olycksfall som försäkrade medlemmar drabbas av genom oförutsedd, plötslig och yttre händelse. Försäkringen gäller under deltagande i laglig jakt, jaktskytte, jaktstig, viltvårdsarbete samt under direkt resa till och från någon av dessa aktiviteter.

Ansvarsförsäkringen gäller för fysiska medlemmar i Föreningen Sveriges Jägare och som saknar annan ansvarsförsäkring. Försäkringen gäller under deltagande i all laglig jakt, jaktskytte, jaktstig och viltvårdsarbete samt under resa till och från denna verksamhet. I försäkringsskyddet ingår också en krisförsäkring som omfattar kristerapi för försäkrad person som drabbas av akut psykisk kris orsakad av olycksfall.

För tillkommande medlemmar under försäkringsperioden gäller försäkringen först dagen efter att medlemsavgift blivit betald. Observera att försäkringen gäller från 2024-07-01 till 2025-06-30.

Fullständiga villkor hittar du under ditt medlemskort när du som medlem är inloggad här på webbplatsen.

Dela på FacebookShare on facebook
Facebook