Om oss

Föreningen Sveriges Jägare bildades med ett tydligt syfte att utveckla förutsättningarna för jakten och jägarna. FSJ ska inte ha en enbart defensiv hållning som stoppar skadliga förslag, utan konstruktivt arbeta för bättre villkor som säkrar jaktens framtid. Sverige har, till skillnad mot många andra länder, allmän jakt som inte är begränsat av en hög inkomst. Det har skapat en sammanflätning med samhället där jägarkåren fyller viktiga funktioner för att korta djurens lidande vid viltolyckor, leverera förstklassigt kött från närmiljön och minska skador i odlingar. Jaktens organiserade motstånd har däremot tydliga gemensamma drag med motsvarigheter från länder där jakten finns för ett priviligierat fåtal och allmänhetens tillgång till naturen begränsas av äganderätten, utan allemansrätt.

Under decennier har landsbygdens befolkning minskat med flytt in till städer. Vi vet att det inte finns någon naturlig motsättning mellan stad och land och vill inte bidra till den konstruerade konflikten. Vår övertygelse är att om vi kan beskriva fördelarna med ett fungerande samband mellan jägarkårens kunskap och kompetens och samhället i övrigt så är mycket vunnet. Vi kommer även aktivt att arbeta för att en viltvårdsmyndighet ska tillsättas.

Föreningen Sveriges Jägare har inte som syfte att konkurrera med andra jaktorganisationer. Vi arbetar med samma övergripande mål och vi vill vara ett stöd i arbetet att förbättra förutsättningarna för att våra barn och barnbarn ska få möjligheten att leva det liv i samklang i naturen som vi själva fått uppleva.

En bärande punkt för vår förening är att vi ska vara finansierade av medlemsavgifter. Bakgrunden till detta är att statliga bidrag lätt blir ett styrmedel i de frågor våra medlemmars uppfattning skiljer sig från den politiska ledningens. Vi har ingen partipolitisk ståndpunkt utan kommer att söka stöd där vi kan få genomslag i de frågor vi driver. Vår röst tystnar inte.

Några av våra huvudpunkter är följande:

Jakten ska styras av biologiska och samhällsekonomiska faktorer och inte av populistiska politiska beslut. Vi vill ha en långsiktighet som sträcker sig över generationer, inte mandatperioder.

Jägarnas pengar, som betalas via jaktkortet, ska gå tillbaka till viltet och till dem som betalat in pengarna och inte vara en punktskatt. Idag både utför och betalar jägarna eftersök på trafikskadat vilt. Dessutom kan direkt jaktfientliga organisationer söka anslag från jägarnas pengar.

Vi värnar om den svenska naturkulturen och att viltet och landsbygden är en viktig faktor för alla svenskar, oavsett om man bor i en stad eller på landet. Vi vill med information skapa ett samförstånd och empati för andras levnadsvillkor.

Vi vill verka för att alla svenskar får tillgång till viltkött till ett rimligt pris. Alla ska kunna ha tillgång till världens bästa, närproducerade kött.

Föreningen ska verka för en modernisering av vapenlicenshanteringen. En hel bransch lider svårt ekonomiskt av en hantering som är tekniskt omodern och inom vissa län har motstånd från tjänstemannaaktivister.

Det ska vara en naturlig rätt för alla att få försvara sina husdjur mot angrepp av rovdjur. Grödor får skyddas mot betande klövdjur, fåglar m.m. Lika självklart ska husdjur få försvaras mot angrepp, oavsett om det är en hund, häst eller får. Detta ska kunna ske utan att det satsas, redan hårt ansträngda, polisresurser med en grundläggande utgångspunkt att ett brott har begåtts.

 

Kontaktpersoner

Thomas Ekberg, ordf. Föreningen Sveriges Jägare 070-320 19 69

Anders Lindström, v. ordf Föreningen Sveriges Jägare 076-113 25 13

 

Presentation av styrelsen Föreningen Sveriges Jägare 2021

Ordförande Thomas Ekberg

Thomas är uppväxt med jakt sedan tidiga barnsben en trogen följeslagare i skogen med sin farfar och pappa som liten pojk i slutet av 60-talet.  Jakten har sedan 30 år tillbaka, också varit Thomas yrke. Tillsammans med fotografen Mikael Jägare har han dokumenterat jakten på film och gjort över 150 TV program i ämnet och också skrivit fyra böcker i jaktens tecken. Favoritjakterna är all form av hundjakt, framförallt ligger drever och jämthund han varmt om hjärtat. En utpräglad ensamjägare och smygjagar även en hel del. Gift med Linda och har sju barn. 

Vice ordförande Anders Lindström

Anders har en bakgrund både som jägare och inom jakthandeln där han idag jobbar som konsult, bland annat för jaktkedjan Interjakt. Anders har tidigare arbetat som VD för Sako Sweden och Frisport och varit ordförande i branschföreningen Jaktgrossisterna och Sveriges vapenhandlarförening. 

Ledamot Torsten Mörner

Veterinär som under hela sin yrkesverksamma tid arbetat med vilda djur, viltförvaltning och viltsjukdomar. Under många år varit förtroendevald i Svenska Jägareförbundet samt Internationella Viltförvaltningsrådet. Lång internationell erfarenhet av viltförvaltningsfrågor och viltsjukdomar. Var med och startade Svenska Viltmatakademin och var dess ordförande i 10 år och arrangerar i dagsläget flera olika kurser om hantering av vilt, förädling av vilt samt tillagning. Allätare när det gäller jakt, och håller fågeljakten med stående fågelhund som den för honom mest intressanta jakten.

Ledamot Mikael Jägare

Mikael har lång erfarenhet av TV-produktion sedan unga år. Tillsammans med Thomas Ekberg har han under 30-års tid producerat jaktserier som Dianas Stigar, Jakt & Jägarliv och Jaktlust. Har förvaltat och drivit mängder av större intressegrupper inom sociala medier, filmar, fotar och redigerar. Idag arbetar han som digital kommunikatör inom offentlig verksamhet med inriktning på sociala medier och webb. Favoritjakten är jakt med drivande hund och klassiska långkok på vilt är favoriten på matbordet. 

Ledamot Tobias Albinsson

Ledamot Elsa Ekberg