Jägarförsäkring ingår i ditt medlemskap!

Alla som jagar vet hur lätt olyckan kan vara framme och många av våra medlemmar har efterfrågat en försäkring som är kopplad till sitt medlemskap i FSJ. Så det är nu ordnat genom försäkringsbolaget Svedea. Olycksfallsförsäkringen omfattar olycksfall som försäkrade medlemmar drabbas av genom oförutsedd, plötslig och yttre händelse. Försäkringen gäller under deltagande i laglig jakt, jaktskytte, jaktstig, viltvårdsarbete samt under direkt resa till och från någon av dessa aktiviteter. Ansvarsförsäkringen gäller för fysiska medlemmar i Föreningen Sveriges Jägare och som saknar annan ansvarsförsäkring. Försäkringen gäller under

Läs mer »

Dags för årets medlemstävling, ny försäkring och fina rabatter till vår medlemmar!

Stort tack du som är medlem och som stöttar oss på vår fortsatta resa för att bevara våra fina svenska jakt. Vi har återigen skramlat ihop till en fantastiskt medlemstävling. Priserna är skänkta av ett stort antal välvilliga sponsorer som gillar det vi gör. Stort tack till dem! Det enda du behöver göra är att bli medlem och svara på frågan som du hittar på hemsidan när du tecknar nytt medlemskap eller förnyar ditt tidigare. Det är också med stor glädje vi nu kan presentera ett par riktigt goda nyheter

Läs mer »

Oetisk jakt på älg när skogsägarna får styra

Vår ordförande Thomas Ekberg får idag utrymme i en debattartikel i Aftonbladet. Läs den gärna här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wAMaaG/sveriges-jagare-oetisk-jakt-pa-alg-nar-skogsagarna-far-styra Den svenska älgstammen har under ett antal år minskat drastiskt. Älgen så sällsynt att den till och med har föreslagits för röda listan över hotade arter. Chansen att du ska få se en frilevande älg under din skogsvandring är i dag minimal. Ändå tillåter våra myndigheter avlivning av älgkor, med fullt livsdugliga foster i livmodern. Allt för virkets skull. Att vårt svenska nationaldjur står i strykklass bland de

Läs mer »

Så vad har hänt i fallet med Blekinge-älgen?

I början av mars beslutade Länsstyrelsen Blekinges om tillstånd för en fastighetsägare att bedriva skyddsjakt på en älgko och en kalv under hela mars månad, för att förhindra skador på tallungskog. Vi i Föreningen Sveriges Jägare ansåg och anser att länsstyrelsens beslut var felaktigt och överklagade det till Naturvårdsverket. Det är högst oetiskt att bedriva jakt högdräktiga älgkor i vårtid, inte minst nu när älgstammen generellt och i Blekinge är så svag. FSJ fick avslag från Naturvårdsverket som ansåg att vår förening saknar talesätt i

Läs mer »

FSJ: Anpassa vargstammen till 300 vargar genom avskjutning

I Sverige ökar antalet vargar drastiskt. På regeringsnivå har man beslutat att en population på 300 vargar är acceptabelt för att hålla en frisk vargstam. Det förslag som riksdagen först fastställt om 270 vargar justerades av Naturvårdsverket istället till 300 vargar. I avvaktan av pågående utredning för nytt beslut på föreslaget referensvärde om 170 individer vinner laga kraft så vill föreningen följa de riktlinjer som är fastställda i dagsläget. I dagsläget finns ca 450 vargar. Vi tror dock från föreningens sida att det finns fler. Med kommande föryngringsperiod kommer

Läs mer »

FSJ Årsmöte 2023

Varmt välkommen till FJS:s årsmöte som i år hålls i Västerås Tid: Söndag 29 oktober 2023 klockan 13.00 Plats: Björksta Bygdegård, Björksta Prästgård 4, 725 96 Västerås (nära E18 mellan Enköping och Västerås) På årsmötet kommer sedvanliga val och årsmötesförhandlingar att hållas Anmälan till årsmötet görs via e-post på adressen arsmote@fsj.nu senast den 22 oktober Nya medlemmar är hjärtligt välkomna och ni kan lösa medlemskap på plats. Vid årsmötes serveras enklare förtäring (kaffe och tilltugg). Föredrag om afrikansk svinpest Efter årsmötet håller vår sekreterare och tidigare statsveterinären på SVA, Torsten Mörner, ett

Läs mer »