FSJ: Anpassa vargstammen till 300 vargar genom avskjutning

I Sverige ökar antalet vargar drastiskt. På regeringsnivå har man beslutat att en population på 300 vargar är acceptabelt för att hålla en frisk vargstam. Det förslag som riksdagen först fastställt om 270 vargar justerades av Naturvårdsverket istället till 300 vargar. I avvaktan av pågående utredning för nytt beslut på föreslaget referensvärde om 170 individer vinner laga kraft så vill föreningen följa de riktlinjer som är fastställda i dagsläget.

I dagsläget finns ca 450 vargar. Vi tror dock från föreningens sida att det finns fler. Med kommande föryngringsperiod kommer antalet sannolikt att röra sig om ytterligare minst 150 individer. Vinterns vargjakt kommer i detta läge att bli omfattande.

FSJ föreslår att vargstammen ska anpassas till beslutad nivå om 300 vargar genom avskjutning.
Det sker bl.a. genom att Länsstyrelser i respektive län ger godkännande för skyddsjakt mycket snabbt vid de tillfällen vargar gör skada i tamdjursbesättningar. Förutsättning att vargstammen har fler individer än beräknad miniminivå i aktuellt län.

Naturvårdsverket har ytterst ansvar för hur man beräknar lämpliga populationer av vilt, bl.a. varg. Det senaste beslutet som alltså gäller just nu antogs 2019. Naturvårdsverket har ett pågående arbete för att uppdatera och anpassa viltpopulationer till dagens förutsättningar. FSJ vill delta gärna praktiskt men absolut som remissinstans som sakkunniga för att säkra att jägarkåren har inflytande över kommande beslut.

I slutet av mars så har Föreningen Sveriges Jägare skickat denna hemställan till Naturvårdsverket: Hemställan NV ang vargstammen.docx

Dela på FacebookShare on facebook
Facebook