Dags för årets medlemstävling, ny försäkring och fina rabatter till vår medlemmar!

Stort tack du som är medlem och som stöttar oss på vår fortsatta resa för att bevara våra fina svenska jakt. Vi har återigen skramlat ihop till en fantastiskt medlemstävling. Priserna är skänkta av ett stort antal välvilliga sponsorer som gillar det vi gör. Stort tack till dem! Det enda du behöver göra är att bli medlem och svara på frågan som du hittar på hemsidan när du tecknar nytt medlemskap eller förnyar ditt tidigare. Det är också med stor glädje vi nu kan presentera ett par riktigt goda nyheter …

Läs mer

Oetisk jakt på älg när skogsägarna får styra

Vår ordförande Thomas Ekberg får idag utrymme i en debattartikel i Aftonbladet. Läs den gärna här: https://www.aftonbladet.se/debatt/a/wAMaaG/sveriges-jagare-oetisk-jakt-pa-alg-nar-skogsagarna-far-styra Den svenska älgstammen har under ett antal år minskat drastiskt. Älgen så sällsynt att den till och med har föreslagits för röda listan över hotade arter. Chansen att du ska få se en frilevande älg under din skogsvandring är i dag minimal. Ändå tillåter våra myndigheter avlivning av älgkor, med fullt livsdugliga foster i livmodern. Allt för virkets skull. Att vårt svenska nationaldjur står i strykklass bland de …

Läs mer

Så vad har hänt i fallet med Blekinge-älgen?

I början av mars beslutade Länsstyrelsen Blekinges om tillstånd för en fastighetsägare att bedriva skyddsjakt på en älgko och en kalv under hela mars månad, för att förhindra skador på tallungskog. Vi i Föreningen Sveriges Jägare ansåg och anser att länsstyrelsens beslut var felaktigt och överklagade det till Naturvårdsverket. Det är högst oetiskt att bedriva jakt högdräktiga älgkor i vårtid, inte minst nu när älgstammen generellt och i Blekinge är så svag. FSJ fick avslag från Naturvårdsverket som ansåg att vår förening saknar talesätt i …

Läs mer

FSJ: Anpassa vargstammen till 300 vargar genom avskjutning

I Sverige ökar antalet vargar drastiskt. På regeringsnivå har man beslutat att en population på 300 vargar är acceptabelt för att hålla en frisk vargstam. Det förslag som riksdagen först fastställt om 270 vargar justerades av Naturvårdsverket istället till 300 vargar. I avvaktan av pågående utredning för nytt beslut på föreslaget referensvärde om 170 individer vinner laga kraft så vill föreningen följa de riktlinjer som är fastställda i dagsläget. I dagsläget finns ca 450 vargar. Vi tror dock från föreningens sida att det finns fler. Med kommande föryngringsperiod kommer …

Läs mer

FSJ Årsmöte 2023

Varmt välkommen till FJS:s årsmöte som i år hålls i Västerås Tid: Söndag 29 oktober 2023 klockan 13.00 Plats: Björksta Bygdegård, Björksta Prästgård 4, 725 96 Västerås (nära E18 mellan Enköping och Västerås) På årsmötet kommer sedvanliga val och årsmötesförhandlingar att hållas Anmälan till årsmötet görs via e-post på adressen arsmote@fsj.nu senast den 22 oktober Nya medlemmar är hjärtligt välkomna och ni kan lösa medlemskap på plats. Vid årsmötes serveras enklare förtäring (kaffe och tilltugg). Föredrag om afrikansk svinpest Efter årsmötet håller vår sekreterare och tidigare statsveterinären på SVA, Torsten Mörner, ett …

Läs mer

Sverige drabbat av den allvarliga sjukdomen afrikansk svinpest

Det hittades döda vildsvin i Fagersta-trakten. Prover skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA och det har visat sig vara den fruktade virussjukdomen afrikansk svinpest, som är en allvarlig och dödlig sjukdom för både vildsvin och tamgrisar. Människor drabbas inte av sjukdomen. Ett stort och intensivt arbete är igång för att kartlägga var sjukdomen finns i Sverige och samtidigt minska risken för spridning. Sannolikt har smittan och sjukdomen kommit från något smittat område i Europa, där sjukdomen breder ut sig allt mera, och skett genom att …

Läs mer

Grattis alla vinnare i FJS:s medlemstävling!

Här nedan publiceras en lista på alla vinnare med förnamn och det ord man valt att deltaga med. Samtliga vinnare kommer kontaktas via e-post. (endast förnamn publiceras här med hänvisning till GDPR). Varje respektive vinst står under vinnarnamn och tävlingsord i listan nedan.    Stort grattis!   Plats                  Namn                Ord           1                         Magnus             Gemenskap Vinst: Jaktgevär från Interjakt Scandium BA12. Värde: 8995:- 2                  …

Läs mer

Vi lanserar FSJ Vargförvaltningskonto!

Att spåra och ringa varg är en mycket tidsödande och kostsam procedur. Likväl måste vi göra det för att kunna förvalta vargen på ett bra sätt. Det gäller både inventering och avskjutning. FSJ har därför beslutat att starta en fond för att bidra till plogning av vägar och spårning av just varg. Fonden finansieras dels av en del av medlemsavgiften, dels av sökta medel. Det går alltså att få bidrag för arbetet om man ansöker ur denna fond. Regler för vargförvaltningskonto FSJ Bidraget kan endast …

Läs mer

Föreningen Sveriges Jägare (FSJ): Policy för utfasning av blyammunition

Bly är ett giftigt ämne som under hundratals år använts i ammunition. Men blyets giftighet gör också att det är en stor hälsorisk, både för människor och djur. Årligen dör runt en miljon vattenfåglar i Europa av blyförgiftning. EU har beslutat att fasa ut all blyanvändning inom unionen inom de närmaste åren och det innefattar också bly i ammunition. Föreningen Sveriges Jägare (FSJ) inser miljöproblemet med bly som sprids via ammunition, men anser att avvecklingen av sådan ammunition måste ske på ett klokt sätt som …

Läs mer

FSJ:s första årsmöte

Så har vi haft vårt första ordinarie årsmöte i Föreningen Sveriges Jägare. Det är väl en överdrift att påstå att vi blev nedsprungna, men Tjällmo ligger där det ligger och i gengäld utgjorde de församlade en glad och hugad skara med goda idéer och många skratt. Helt klart är att FSJ är Sveriges snabbast växande jägarorganisation, men nu vill vi växa mer och vi kommer också att satsa mer på det. Varför många medlemmar, undrar du kanske? Svaret är att det är medlemsantalet som ger …

Läs mer