Sverige drabbat av den allvarliga sjukdomen afrikansk svinpest

Det hittades döda vildsvin i Fagersta-trakten. Prover skickades till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA och det har visat sig vara den fruktade virussjukdomen afrikansk svinpest, som är en allvarlig och dödlig sjukdom för både vildsvin och tamgrisar. Människor drabbas inte av sjukdomen.

Ett stort och intensivt arbete är igång för att kartlägga var sjukdomen finns i Sverige och samtidigt minska risken för spridning. Sannolikt har smittan och sjukdomen kommit från något smittat område i Europa, där sjukdomen breder ut sig allt mera, och skett genom att människor tagit med sig någon köttprodukt från gris eller vildsvin som innehållit levande virus.

FSJ har skickat ut extra nyhetsbrev till våra medlemmar gällande afrikanska svinpesten och fortsätter uppdateringen i våra nyhetsbrev.

Dessa kan du läsa här:

https://mailchi.mp/fsj/extra-nyhetsbrev-frn-fsj-gllande-afrikansk-svinpest

https://mailchi.mp/fsj/extra-nyhetsbrev-frn-fsj-gllande-afrikansk-svinpest-9402046

 

Dela på FacebookShare on facebook
Facebook