Jägarna nyckeln till bättre vildsvinsjakt

Jägarna nyckeln till bättre vildsvinsjakt För en bra vildsvinsförvaltning måste helt andra förslag realiseras än de som Livsmedelsverket har föreslagit. Det skriver vi i Föreningen Sverige Jägare i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag. Länk till debattinlägget (låst i dagsläget för prenumeranter): https://www.svd.se/jagarna-nyckeln-till-battre-vildsvinsjakt Vildsvinsstammen fortsätter att öka i Sverige och idag skjuter vi fler vildsvin än älgar. Vildsvinen orsakar stora skador och kostar samhället hundratals miljoner årligen, men vildsvin är också en viktig resurs och ett klimatsmart och välsmakande livsmedel. Vildsvinsstammen kommer fortsätta att öka …

Läs mer

FSJ vill ha viltmyndighet

I en debattartikel i ATL framför Föreningen Sveriges Jägare krav på att staten snarast bör skapa en myndighet för att hantera frågor kring vilt, viltförvaltning och jakt. Den nuvarande ordningen, där dessa frågor hanteras av Naturvårdsverket, är inte tillräcklig. -Vi har stor förståelse för att Naturvårdsverket har mycket på sitt bord. Vi ser ju också att besluten kring förvaltning av stora rovdjur – och det gäller i synnerhet skyddsjaktsbesluten – både haltar och är föremål för påtryckningar. Det handlar ofta om renodlade rovdjurs- eller anti …

Läs mer

Oro och stress bland lantbrukare och jägare i rovdjurstäta områden

”Oro, stress och ekonomisk osäkerhet. Forskare vid Göteborgs universitet har undersökt hur lantbrukare och jägare påverkas av att bo och verka i områden med stora rovdjur, särskilt varg. Resultaten visar att många behöver göra omfattande förändringar, samtidigt som majoriteten av de tillfrågade upplever ett bristande förtroende för rovdjursförvaltningen.” (ur pressmeddelande från Göteborgs universitet) Föreningen Sveriges Jägare (FSJ) publicerar inom kort en debattartikel i ATL, med krav på att regeringen snarast skapar den viltmyndighet som efterfrågades av riksdagen för flera år sedan. -Av den rapport som nu …

Läs mer

Effektivisera vapenlicenshanteringen

Föreningen Sveriges Jägare vill ha en modernisering, och därmed effektivisering, av vapenlicenshanteringen i Sverige. Därmed inte sagt att vi vill minska säkerheten. Mellan effektivitet och säkerhet finns inget motsatsförhållande. Säkerhet förs ofta fram som en bakgrund till att vi har den svårförutsägbara hanteringstiden för vapenlicenser. En vecka i vissa län vid ett visst tillfälle, sex månader någon annanstans. Frågan är bara om det är säkrare att arbeta extremt långsamt i vissa delar av landet och väsentligt snabbare i andra? För att bedriva kommersiell vapenhandel omges …

Läs mer

Naturskyddsföreningen vill svartmåla

Daniel Ekblom, Naturskyddsföreningen, hävdar i en debattartikel i DN Debatt att bildandet av Föreningen Sveriges Jägare ”påvisar behovet av en aktör med natur, forskning och evidensbaserad fakta som grund”. Vi påstås döma ut forskning och vilja ha ett maxantal på 40 vargar i Sverige. Det är fel. Men vi förstår varför Naturskyddsföreningen dagtingar med siffror och hederlighet. Den som lyssnar på intervjun som gjordes med mig (Jaktjournalen), förstår att jag exemplifierade med en av alla de siffror som förekommit i diskussionen om antal vargar. Fyrtio …

Läs mer

Avgiften för jaktkortet ska oavkortat gå till att främja förvaltningen av våra vilda djur

Alla som jagar betalar varje år in en avgift till Naturvårdsverket. För detta får man ett s k jaktkort. Tidigare har avgiften för jaktkortet oavkortat gått till att främja förvaltningen av våra vilda djur. Idag är det också möjligt för organisationer som vill begränsa eller förbjuda jakt att söka medel ur denna fond. Föreningen Sveriges Jägare ska verka för att de statliga avgifter som åläggs jakten oavkortat ska användas till förvaltningsfrämjande åtgärder. Avgifter som inte kan motiveras av förvaltningsskäl skall motverkas. Föreningen Sveriges Jägare ser …

Läs mer

Nu kan du betala ditt medlemskap även via faktura

Nu kan du välja att betala ditt medlemskap även via faktura som du får till din e-postadress. Ditt medlemsskap blir aktivt när pengarna nått vårt konto, vilket normalt tar 2-3 dagar. Därefter kan du logga in under ”Mina sidor” och ändra lösenord och andra uppgifter. Tack för ditt stöd!

Förenkla paragraf 28

Det är en naturlig rätt för alla att försvara såväl människor som husdjur mot rovdjursangrepp. Den svenska rovdjurspolitiken har hittills medfört att det är mycket svårt att försvara tamdjur och i värsta fall människor mot närgångna eller angripande rovdjur. De som gjort det, har ofta fått sina liv förstörda av långa rättsprocesser, med betydande ingrepp i privatliv och rörelsefrihet. Den paragraf 28 som reglerar individens agerande vid rovdjursangrepp måste förenklas, så att den ger rätt att fullt ut försvara såväl människor som tamdjur. Medborgare i …

Läs mer

Stort intresse för FSJ!

Vi är överväldigade av det stora intresset för Föreningen Sveriges Jägare och vi är jätteglada för det. Tack alla! Samtidigt innebär detta att eftersom vi jobbar ideellt, blir det rätt tufft att t ex svara på alla frågor på den korta tid som de flesta idag är vana vid. Vi vill därför be om lite tålamod, samtidigt som vi ger följande löfte: 1. Vi läser alla frågor som skickas in via Facebookgruppen och via e-post på info@fsj.nu 2. Vi svarar på alla frågor som skickas …

Läs mer

Modernisera vapenlicenshanteringen

Den nuvarande tillståndshanteringen för jaktvapen sker i princip utan nationell styrning och utan att använda tillgänglig teknik för att processen skall vara kostnadseffektiv och löpa smidigt. Jägare får ofta vänta i fler månader för att få tillstånd för ett nytt vapen. Detta försvårar såväl utövning som träningsskytte. Det drabbar även handeln, som måste kompensera för de kostnader som långa handläggningstider medför. Föreningen Sveriges jägare vill, tillsammans med relevanta aktörer, verka för en moderniserad och rättssäker vapenhandläggning. Ett första steg är att kräva att våra tillståndsgivande …

Läs mer