Oro och stress bland lantbrukare och jägare i rovdjurstäta områden

”Oro, stress och ekonomisk osäkerhet. Forskare vid Göteborgs universitet har undersökt hur lantbrukare och jägare påverkas av att bo och verka i områden med stora rovdjur, särskilt varg. Resultaten visar att många behöver göra omfattande förändringar, samtidigt som majoriteten av de tillfrågade upplever ett bristande förtroende för rovdjursförvaltningen.”

(ur pressmeddelande från Göteborgs universitet)

Föreningen Sveriges Jägare (FSJ) publicerar inom kort en debattartikel i ATL, med krav på att regeringen snarast skapar den viltmyndighet som efterfrågades av riksdagen för flera år sedan.

-Av den rapport som nu publiceras vid Göteborgs universitet kan vi bara dra slutsatsen att en viltmyndighet är helt nödvändig. Det gäller både att få till en vetenskapligt förankrad viltförvaltning och att återupprätta förtroendet för landets rovdjursförvaltning, säger Thomas Ekberg, ordförande i FSJ.

I pressmeddelandet från Göteborgs universitet uttalar sig också Carl-Johan Lindström, chef för Naturvårdsverkets viltförvaltningsenhet.

– I vårt arbete med förvaltningsplaner för stora rovdjur är samexistens mellan människor och rovdjur en nyckelfråga. Den här studien är ett värdefullt underlag för oss och visar att vi behöver fortsätta vidta insatser på området för en hållbar rovdjursförvaltning.

Thomas Ekberg fortsätter

-Det är bra att vi nu har svart på vitt på att människor som bor nära vargen faktiskt är både oroliga och rädda. Det går inte att blunda för det. Mindre bra är att redan tidigare undersökningar pekat på att myndigheterna är på väg att misslyckas med sitt förtroendeskapande arbete. Vi menar att den situationen förvärrats i takt med allt fler vargangrepp.

-Från FSJ:s sida hoppas vi att man läser den senaste rapporten noggrant och funderar över hur förtroendet kan återskapas.  Kanske kan vi nu få en förvaltning som också tar hänsyn till människorna, avslutar Thomas Ekberg.

Rapporten Att leva nära stora rovdjur – perspektiv på psykosociala och socioekonomiska konsekvenser har gemensamt finansierats av Naturvårdsverket, Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) och Svenska Jägareförbundet (SJF). Du kan läsa hela pressmeddelandet här: Oro och stress bland lantbrukare och jägare i rovdjurstäta områden

Dela på FacebookShare on facebook
Facebook