Jägarna nyckeln till bättre vildsvinsjakt

Jägarna nyckeln till bättre vildsvinsjakt

För en bra vildsvinsförvaltning måste helt andra förslag realiseras än de som Livsmedelsverket har föreslagit. Det skriver vi i Föreningen Sverige Jägare i en debattartikel i Svenska Dagbladet idag. Länk till debattinlägget (låst i dagsläget för prenumeranter): https://www.svd.se/jagarna-nyckeln-till-battre-vildsvinsjakt

Vildsvinsstammen fortsätter att öka i Sverige och idag skjuter vi fler vildsvin än älgar.

Vildsvinen orsakar stora skador och kostar samhället hundratals miljoner årligen, men vildsvin är också en viktig resurs och ett klimatsmart och välsmakande livsmedel. Vildsvinsstammen kommer fortsätta att öka och det är av många skäl nödvändigt att vi kommer igång med en förvaltning som gör att vi bättre kan hantera vildsvinsstammen, samt att det kommer ut mer vildsvinskött på marknaden.

Regeringen har i sin kommande budget anslagit 52 miljoner kronor för en bättre vildsvinsförvaltning. Ett bra beslut, men nu måste det också bli resultat. Vi stödjer helt denna satsning, men vill samtidigt framhålla vikten av att frågan hanteras med kompetens och baseras på kunskap och erfarenhet från involverade aktörer.

Livsmedelsverkets förslag

Det förslag om vildsvinshanteringen som Livsmedelsverket tidigare redovisade för regeringen kommer enligt vår uppfattning inte leda till ökad avskjutning eller bättre förvaltning. Huvudsyftet med uppdraget var att komma med förslag om hur man skulle kunna öka avskjutningen. Utgångspunkten var också att livsmedels­säkerheten skulle bibehållas, både vad avser livsmedelshygien och köttkvalitet.

För att öka avskjutningen föreslog Livsmedelsverket att jägare som gått en särskild utbildning om vildsvin varje år skulle få leverera högst 20 vildsvin direkt till konsument. Samtidigt skulle alla jägare under ett år få lämna upp till 75 oavhudade vildsvin till livsmedelsbutiker och restauranger.

Vidare föreslog Livsmedelsverket att staten skulle subventionera jägarna för kostnaden för analyser för trikiner. Förslaget grundades inte på någon djupare analys, utan var till stora delar ett antagande. Inte heller fanns något övergripande förslag om en bättre vildsvinsförvaltning.

För att vi ska få en bra vildsvinsförvaltning och få ut kött till alla konsumenter måste helt andra förslag realiseras. Vi inom Föreningen Sveriges Jägare anser att det är två olika grundproblem som måste lösas. Det ena är att aktivt skapa en efterfrågan på vildsvinskött på den öppna marknaden, det andra är att skapa ett förvaltningssystem så att jägarna är mer motiverade att jaga vildsvin.

Vi föreslår följande åtgärder inför det kommande arbetet inom ramen för regeringens vildsvinssatsning.

  1. Vildsvin måste förvaltas av jägare och markägare tillsammans.Inför ett frivilligt lokalt samråd mellan markägare och jägare där man hanterar förvaltningen och tar fram en förvaltningsplan som berör populationsstorleken, utfodring, jaktens utförande, skyddsjakt med flera frågor på samma sätt som man exempelvis diskuterar älgstammen och dess förvaltning. Detta lokala samråd skulle kunna lösa många av de problem vi i dagsläget har med en för stor vildsvinsstam.
  2. Slakt måste ske nära jägarna. Ska vildsvinskött komma ut på marknaden måste det passera en vilthanteringsanläggning (VHA). Vilthanteringsanläggningarna finns för att hantera viltkött på ett säkert sätt. Det finns för få sådana anläggningar i vårt land och här måste staten se till att de blir fler. Fler VHA leder till att mer viltkött kommer ut i butik eller till restaurang.
  3. Premiera dem som jagar. Följ det förslag som finns från branschen om att ge varje jägare 500 kronor i premie för varje vildsvin som levereras till en vilthanteringsanläggning.
  4. Bättre pris till konsument. En viktig faktor för att öka avskjutningen av vildsvin är att möjliggöra en ökad efterfrågan från konsumentledet. Här måste olika aktörer arbeta med att göra en större volym vildsvinskött tillgängligt för att genom ökad tillgång få ner priset i butik. Detta leder med stor sannolikhet till ökad efterfrågan från butiker och offentliga kök. Tidigare fanns ett statligt bidrag till den småskaliga slakten. Möjligen är detta en framkomlig väg även i framtiden.
  5. Öka den privata försäljningen med bibehållen livsmedelssäkerhet Förslaget att låta varje jägare som genomgått en särskild vildsvinskurs få sälja ett mindre antal vildsvin direkt till konsument inom den kommun där jakten sker är positivt. Detta skulle högst sannolikt leda till ökad avskjutning.

Få vildsvin kommer sannolikt levereras till butik och restaurang

Livsmedelsverket har också ett förslag om att ett stort antal obesiktigade vildsvin ska få säljas direkt till butik eller restaurang. Denna del av förslaget innebär enligt vår uppfattning en stor risk vad avser livsmedelssäkerheten. Vidare kan nämnas att det finns ett regelverk kring hur man ska hantera djur med skinnet kvar på kroppen i livsmedelslokaler. Ytterst få livsmedelsbutiker eller restauranger har särskilda lokaler för att kunna ta emot oavhudade vildsvin, vilket i sig innebär att det sannolikt blir få vildsvin som kan levereras till butiker eller restauranger.

Föreningen Sveriges Jägare är beredda att delta i arbetet med att utforma ett program för att öka avskjutningen av vildsvin. En bra början vore att snarast uppmuntra en lokalt styrd vildsvinsförvaltning, samt att underlätta vildsvins­köttets väg till konsumenten.

Thomas Ekberg, ordförande, Föreningen Sveriges Jägare

Torsten Mörner, sekreterare, Föreningen Sveriges Jägare

Dela på FacebookShare on facebook
Facebook