Inget intresse för krav på bättre vargförvaltning

När Föreningen Sveriges Jägare (FSJ) bjöd in åtta andra landsbygdsorganisationer att underteckna krav på en bättre vargförvaltning ville de ta ett första steg mot en gemensam landsbygdsröst. Initiativet föll platt. Ingen ville skriva under.

-Det måste betyda att nästan en miljon landsbygdsbor är nöjda med vargförvaltningen, säger Thomas Ekberg, ordförande i FSJ.

Den nybildade Föreningen Sveriges Jägare gjorde under november en formell skrivelse till regeringen. I skrivelsen kräver man att Sveriges rovdjurspolitik skall ta större hänsyn till EU:s Art- och habitatdirektiv och att regeringen snarast inrättar en viltförvaltningsmyndighet för att handlägga förvaltningen av allt vilt, också stora rovdjur. Riksdagen har tidigare givit regeringen i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en sådan myndighet, en fråga som regeringen valt att parkera under obestämd tid.

-Kanske är det regeringens ointresse för landsbygden som gjort att vargförvaltningen snart tappat all trovärdighet, undrar Ekberg. Göteborgs universitet har nyligen visat att en mycket stor del av landsbygdsborna mår psykiskt dåligt av att ha varg bakom knuten. Folk är rädda. Mer än hälften av landets djurhållare funderar på att lägga ned sin verksamhet. Vi ville reagera mot det där och vi tänkte att landsbygdens organisationer står starkare tillsammans. Därför bjöd vi in. Uppenbarligen tycker inte de andra det.

De inbjudna organisationerna är Förbundet Sveriges Småbrukare, Jägarnas Riksförbund, Lantbrukarnas Riksförbund, Svenska Jägareförbundet, Svenska Kennelklubben, Svenska Fåravelsförbundet, Sveriges Jordägareförbund och Viltmästareförbundet. Tillsammans utgör medlemmarna nästan en tredjedel av alla som bor på landet.

Ekberg uppger att föreningen hade en bra dialog med flera av organisationerna och att FSJ också gjorde justeringar för att innehållet skulle passa allas behov. Han tror fortfarande att landsbygdens organisationer måste samarbeta för att nå sina mål.

-Några av dem vi kontaktade verkade mena att de arbetar med ”tyst diplomati”. Det är ju ändå lite märkligt att de inte vill skriva under. De flesta tyckte också det var en bra skrivelse. Den enda tolkning vi kan göra är att de olika förbundens medlemmar är nöjda med den vargförvaltning vi har idag. Det är inte vi, säger Thomas Ekberg.

Föreningen Sveriges Jägare har nu som ensam avsändare skickat skrivelsen till regeringen.

Skrivelsen finns att läsa här:

Skrivelse till riksdagen 2021 Viltmyndigheten

Art- och habitatdirektivet

Det s.k. Art- och Habitatdirektivet är en av grunderna för svensk viltförvaltning. I direktivet understryks bl.a. att medlemsländernas förvaltning av stora rovdjur måste ta hänsyn till socioekonomiska faktorer och till människors behov av trygghet och förutsägbarhet i förvaltningen. Svenska myndigheters tillämpning av direktivet har fått stark kritik av flera experter, som menar att man ensidigt prioriterar vargen framför medborgarnas trygghet och välbefinnande.

 

Dela på FacebookShare on facebook
Facebook