Avgiften för jaktkortet ska oavkortat gå till att främja förvaltningen av våra vilda djur

Alla som jagar betalar varje år in en avgift till Naturvårdsverket. För detta får man ett s k jaktkort. Tidigare har avgiften för jaktkortet oavkortat gått till att främja förvaltningen av våra vilda djur. Idag är det också möjligt för organisationer som vill begränsa eller förbjuda jakt att söka medel ur denna fond.
Föreningen Sveriges Jägare ska verka för att de statliga avgifter som åläggs jakten oavkortat ska användas till förvaltningsfrämjande åtgärder. Avgifter som inte kan motiveras av förvaltningsskäl skall motverkas.
Föreningen Sveriges Jägare ser det också som en anständighetsfråga att de pengar som landets jägare betalar in till statskassan inte skall gå till organisationer som motverkar en väl genomförd förvaltning och jakt.
Stöd gärna vårt arbete genom att bli medlem www.fsj.nu 
Dela på FacebookShare on facebook
Facebook