Välkommen till Föreningen Sveriges Jägare

I dag bildas en ny organisation för jägare. Det är yrkesjägaren och jaktprofilen Thomas Ekberg som tagit initiativet. Enligt Ekberg finns ett stort intresse för en vassare organisation som ser jakten och viltet som viktiga delar av landsbygden.  

-Jag har grunnat på det här rätt länge och jag märker ett stort intresse ute i landet. Den gamla föreningsmodellen med långa beslutsprocesser går inte alltid i takt med tiden. Med en liten och lättrörlig organisation vill vi vara med och påverka i frågor som är viktiga för oss jägare.

En viktig fråga för den nya organisationen är att de pengar som jägarna i Sverige betalar in till statskassan för att få jaga skall gå tillbaka till skötseln av det vilda. Enligt ett nytt beslut kan nu vilken organisation som helst söka pengar ur den s k viltvårdsfonden, också jaktmotståndare.

-Den såg man inte komma! Det är ok att fler skall kunna söka pengarna, men det är ett hån mot jägarna att deras pengar nu kan gå till jaktmotståndets organisationer och inte till åtgärder som gynnar viltet.

Ekberg menar att jaktens samhällsnytta är så stor att den måste ses som en viktig samhällsresurs. Som exempel nämner han eftersök på trafikskadat vilt. Jägarna rycker ut, spårar upp och avlivar trafikskadade djur, allt för att förkorta deras lidande och göra vägarna säkrare.  Den tjänsten utför de mot en symbolisk ersättning, helt utan det skydd som annan utryckningspersonal har. Dessutom är de tvungna att betala till staten för att få göra det! Under det första halvåret 2021 rapporterades närmare 30 000 viltolyckor i landet. -Vi vill att en del av värdet på de eftersök som jägarna gör, ofta med livet som insats, skall gå tillbaka till dem som faktiskt gör jobbet.

Ett annat exempel på vad man vill arbeta med är en tydligare rätt att försvara liv och egendom mot rovdjur. Ekberg menar att myndigheterna idag betraktar den som försvarar sina tamdjur som en potentiell brottsling. – Trängda människor som tvingats skydda sina djur skall behandlas med samma rättssäkerhet som andra medborgare.

Thomas Ekberg tror att samhället gradvis förlorat den kunskap som krävs för att förstå samspelet mellan djur och människa. -Ytterst handlar våra frågor om vilket djurliv vi vill ha. Allt hänger ju ihop. Vill vi ha vilt i skogen i morgon måste vi tänka till redan idag, avslutar Ekberg.

Dela på FacebookShare on facebook
Facebook