Föreningen Sveriges Jägare Årsmöte

Varmt välkommen till FJS:s årsmöte som i år hålls i Västerås

Tid: Söndag 29 oktober 2023 klockan 13.00

Plats: Björksta Bygdegård, Björksta Prästgård 4, 725 96 Västerås
(nära E18 mellan Enköping och Västerås)

På årsmötet kommer sedvanliga val och årsmötesförhandlingar att hållas

Anmälan till årsmötet görs via e-post på adressen arsmote@fsj.nu
senast den 22 oktober

Nya medlemmar är hjärtligt välkomna och ni kan lösa medlemskap på plats.
Vid årsmötes serveras enklare förtäring (kaffe och tilltugg).

Föredrag om afrikansk svinpest
Efter årsmötet håller vår sekreterare och tidigare statsveterinären på SVA, Torsten Mörner, ett föredrag om det pågående utbrottet av afrikansk svinpest i Fagerstatrakten och dess framtida utveckling.

Alla är välkomna
Det finns i mån av plats möjlighet för dig som inte är medlem att närvara vid årsmötet och då tar vi ut en avgift på 75 kronor för kaffe och tilltugg samt föredrag. Du måste även då anmäla dig till mötet och meddela om du endast vill lyssna på föredraget.